STATUS DRIFT

  STATUS :

  Det er for tiden :  :  :)    

NORMAL DRIFT

 

Årsmøte 2024 avholdes    Tirsdag 23. april 2024 kl.1900 Stallkroa Vaadan Gård.
Alle fullmakter må være registret 10 min. før møtet starter.

- - - - - - -

FETTET skal ikke i avløpet !

Som referert til på NRK og i Aftenposten's  sider ;  gjelder også oss på Lian som må betale selv for skader som oppstår ;)

https://www.aftenposten.no/brandstudio/feature/v/dovett/dette-bor-du-ikke-kaste-i-do/

https://www.nrk.no/livsstil/det-er-ikke-ett-fett-hvor-du-tommer-fettet-1.14827424-

--end---